Çocuklar neden yalnız yatmak istemez?


Çocuklar neden yalnız yatmak istemez?

Çocukların yalnız yatmak istememesinin çok çeşitli nedenleri vardır. Bunların bir kısmı çocuğun gelişimsel dönemiyle ilgili olabileceği gibi bir kısmı da ebeveyn tutumları ve yaşam olaylarıyla ilişkilidir.

• 3-5 yaş arası çocuklar psikoseksüel gelişim dönemine uygun olarak cinsiyet farklılıkları ve cinsellikle ilişkili konular üzerine daha ilgilidirler. Bu dönemde kız çocuklar babaya daha düşkün‚ erkek çocuklar anneye daha düşkün tavırlar sergileyebilir. Anneye-babaya dokunmak‚ onların farklılıklarını gözlemek gibi davranışlarda bulunabilirler. Bu yaşta çocuk‚ kendi cinsiyetinden ebeveyniyle özdeşleşme gösterir. Onların aralarında yatmak isteyebilir. Tüm bunlar normal gelişimin bir parçasıdır.

• Çocuklarda belli yaşlarda belli korkulara daha fazla rastlanır. Özellikle 3–4 yaşlarda karanlık‚ canavar‚ dolaptan yaratık çıkacağı‚ hırsız göreceği gibi korkulara sıkça rastlanır. Bu durum çocuklarda yalnız yatmayı reddetme davranışına neden olabilir. Burada size veya çocuğunuza bakan kişiye düşen görev‚ çocuğunuzun uykuya dalışını kolaylaştırmak için yardımcı olmaktır. Çocuğun odasında masal okumanız‚ ninni söylemeniz‚ saçını okşamanız‚ sevdiği bir oyuncağını yanına koymanız gibi yaklaşımlar‚ çocuğunuza rahatlık ve güvende olduğu hissini verirler.

6 yaş sonrası kritik

Altı yaş sonrası korkularda tekrar bir artış gözlenir. Çocukların‚ çevrede anlatılan öykülerin ve izlediği filmlerin çok fazla etkisinde kaldıkları görülür. Soyut düşünce tam gelişmediği için ölüm korkuları‚ ebeveynin yaşlanacağı gibi korkular‚ çocuklarda ebeveynden ayrılma kaygısını ortaya çıkarabilirler. Çocuğunuzun bu konuyla ilgili kaygıları üzerine‚ onun anlayacağı bir dille fazla ayrıntı içermeyen‚ ancak tatmin edici bir açıklama yapmalı ve güven verici bir tavır sergilemelisiniz. Örneğin; çocuğunuzun ölüm ile ilgili sorduğu bir soruya‚ “Ölüm uykuya dalıp uyanmamaktır.” gibi verilebilecek yanlış bir cevap‚ çocuğunuzda uyumak istememe‚ size yapışma gibi ters sonuçlar doğurabilecektir.

Sıklıkla bu tür korkular normal gelişimin bir parçası olarak kabul edilir ve eğer çocuğunuzun yaşam kalitesini bozacak düzeyde değilse‚ ek bir destek almadan kendiliğinden ve doğru yaklaşımlarla düzelme eğilimindedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>